รวมเว็บไก่แจ้...

 

       

 

 

 

เว็บของคนไทยครับ

http://www.geocities.com/bantums_1
ประวัติความเป็นมาของไก่แจ้ ลักษณะมาตรฐาน ประเภท การผสมพันธุ์ อาหาร แนวคิดการสร้างโรงเรือน การดูแลพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ เทคนิคการดูแลลูกไก่ การเลี้ยงไก่แจ้เพื่อประกวด โรคและการป้องกันรักษา การให้วัคซีนป้องกันโรค ชมรมไก่แจ้ และภาพไก่แจ้ญี่ปุ่น

http://se-ed.net/gaija
เว็บไซต์ชมรมผู้อนุรักษ์ไก่แจ้แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เสนอสาระควาารู้เกี่ยวกับ การเลือกซื้อไก่แจ้ การดูแลเบื้องต้น การแบ่งสี อาหาร โรคที่ควรทราบ การทำวัคซีน การผสมพันธุ์ และการสร้างโรงเรือน

http://welcome.to/kmud

รู้จักสัตว์เลี้ยงที่สวยงามกับ นายหมัดข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ไก่แจ้ ปลาปอมปาดัวร์ ปลาหางนกยูง และรวมรูปภาพส่วนตัว

http://www.thai.net/a_animal
รวมเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ประเภทสัตว์ปีก อาทิ ไก่ชน ไก่แจ้ ไก่ฟ้า นกยูง นก ประเภทสัตว์สี่เท้า เช่น ช้าง สุกร โคเนื้อ โคนม สุนัขแมว สัตว์เลื้อยคลานเช่น เต่า งู อิกัวน่า ปลาน้ำ ...Category: กีฬาและนันทนาการ/สัตว์เลี้ยง

เว็บของต่างประเทศครับ

http://www.ameritech.net/users/johnde/JBBA.html

http://www.malaysianbantam.com.my/bantam_link.htm

http://kadina.yp-connect.net/~poultry/japanese_bantams.htm

http://www.ameritech.net/users/johnde/pics.html

http://www.avianweb.com/default.htm

http://home.columbus.rr.com/jbba/JBBA.html

http://www.geocities.com/Petsburgh/Park/9345/index.html

http://web.ukonline.co.uk/japclub/


http://www.geocities.com/duccle

http://www.dabar.net/


http://www.poultrypress.com/pp/


http://www.rosette-awards.com/dutchbc/index.html


http://chaboclub.cjb.net/


http://www.yp-connect.net/~poultry/japanese_bantams.htm


http://www.serama.com/index.htm